Yüksәk sürәtli HDTV Premium HDMI-kabel U-SAN Ultra HD 2.0 4Kx2K

Лот: 12632596. Фото: 1. Yüksәk sürәtli HDTV Premium HDMI-kabel U-SAN Ultra HD 2.0 4Kx2K. Смартфоны

Yüksәk sürәtli HDTV Premium HDMI-kabel U-SAN Ultra HD 2.0 4Kx2K

Hazırki qiymәt
25.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
25.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 04.05.2020, 12:51
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

HDMI 2.0 kabelinin xüsusiyyәtlәri:

HDMI kabeli tam 19 + 1 pin, OD = 6.0 mm, 30 AWG.
Ethernet vә ARC ilә versiya 2.0 (geri 1.4 vә 2.0 ilә uyğun gәlir).
Qızıl örtüklü bağlayıcı.
ALMG, siqnal qoruması üçün üçlü qalxan.
RoHS ömür boyu qorunması üçün yumşaq PVC örtük.
Maksimum keçiricilik üçün saf oksigensiz mis.
3D, 24 Gb / s, 60 MHz-dә 4K


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı