Лот: 12632596. Фото: 1. Volksgym y45+. Смартфоны

Volksgym y45+

Hazırki qiymәt
1339.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1339.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

Motor: 3.0 HP 
İstifadәçinin maksimal çәkisi: 140 kq 
Sürәt: 1 - 16 km/s 
Trenajorun ölçüsü: 185 x 82 x 133 sm
Qaçış lentinin ölçüsü: 130 x 48 sm 
Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt,meyllәnmә % 
Әlavә funksiyalar:USB, AUX,sәsgüclәndirici,Vibromasajjor,Pres üçün dayaq,Qantellәr 
Zәmanәt: 6 ay

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı