Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM VPL-460U. Смартфоны

VolksGYM VPL-460U

Hazırki qiymәt
2740.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
2740.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 150 kq Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı: 20 Trenajorun ölçüsü: 116 x 60 x 163 sm Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt Zәmanәt: 6 ay

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı