Лот: 12632596. Фото: 1. Volksgym VG-55B. Смартфоны

Volksgym VG-55B

Hazırki qiymәt
719.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
719.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 130 kq Trenajorun ölçüsü: 83 x 53 x 152 sm Trenajorun çәkisi: 30 kq Yüklәnmә sәviyyәsinin miqdarı: 10 Monitor: Vaxt,Sürәt,Kalori,Mәsafә,Nәbz

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı