Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM VG-5 HG. Смартфоны

VolksGYM VG-5 HG

Hazırki qiymәt
629.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
629.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 02.07.2019, 10:59
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

Trenajorun ölçüsü: 163x115x210 sm 
Yüklәnmә: 68 
Mәşqlәr: sinәyә sıxma, batterflay, ayaqların әyilmәsi/düzәlmәsi, ayaqlarla hәrәkәtlәr, şaquli çәkmә, әllәrin әyilmәsi/düzәlmәsi, biceps mәşqlәri

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı