Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM VG-03RM. Смартфоны

VolksGYM VG-03RM

Hazırki qiymәt
230.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
230.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 90 kq Trenajorun ölçüsü: 113 x 69 x 24 sm Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,avarçәkmәlәrin sayı,nәbz,mәsafә,kalori Xüsusi özәlliklәr: Yüklәnmә sistem-hidravlik,nәqledirci tәkәrlәr

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı