Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM VE-40S. Смартфоны

VolksGYM VE-40S

Hazırki qiymәt
439.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
439.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 31.08.2019, 15:44
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 100 kq 

Yüklәnmә sәviyyәsinin miqdarı:

Monitor: Vaxt, Sürәt, Mәsafә, Kalori, Puls

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı