Лот: 12632596. Фото: 1. Volksgym VB-60. Смартфоны

Volksgym VB-60

Hazırki qiymәt
599.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
599.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 120 kq
Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı: 8
Trenajorun ölçüsü: 52 x 97 x 143 sm

Monitor göstәricilәri:
Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı