Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM V5+. Смартфоны

VolksGYM V5+

Hazırki qiymәt
4299.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
4299.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 145 kq Ekran: IPS HD touch screen 10.1 inch Motor: 3.0 HP AC(pik) Sürәt: 1.5 - 18 km/s Motorla meyllәndirmә: 0 - 15 % Qaçış lentinin ölçüsü: 52 х 145 sm Çәki: 140 kq Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt,meyllәnmә % Әlavә funksiyalar: AUX,sәsgüclәndirici,Bluetooth,USB,MP3,MP4,WIFI connectivity,sports data

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı