Лот: 12632596. Фото: 1. VOLKSGYM S5-1019. Смартфоны

VOLKSGYM S5-1019

Hazırki qiymәt
1899.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1899.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 11.09.2019, 12:21
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

Maksimal istifadәçi çәkisi: 150 kq 
Trenajorun ölçülәri: 110 x 101 x 221 sm 
Yüklәnәn әzәlә qrupu: Çiyin,Kürәk,Biceps 
Steklәrin çәkisi: 82 kq

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı