Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM K30İ. Смартфоны

VolksGYM K30İ

Hazırki qiymәt
1489.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1489.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

Motor: 3.0 HP 
İstifadәçinin maksimal çәkisi: 130 kq 
Sürәt: 1 - 16 km/s 
Trenajorun ölçüsü: 178 x 75 x 132 sm 
Qaçış lentinin ölçüsü: 130 x 47 sm 
Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt,meyllәnmә % 
Әlavә funksiyalar:USB,AUX,Sәsgüclәndirici,Vibromasajjor,Pres üçün dayaq,Qantellәr,twister disc 
Zәmanәt: 6 ay

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı