Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM K21I+. Смартфоны

VolksGYM K21I+

Hazırki qiymәt
2189.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
2189.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 31.08.2019, 15:44
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

  • Motor: 3.5 HP İstifadәçinin maksimal çәkisi: 140 kq Sürәt: 1.0 - 18.0 km/s Motorla meyllәndirmә: 0 / 15 % Qaçış lentinin ölçüsü: 135 x 50 sm Trenajorun ölçüsü: 191 x 84 x 136 sm Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt,meyllәnmә % Әlavә funksiyalar: USB,AUX,sәsgüclәndiricilәr,Pres üçün dayaq

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı