Лот: 12632596. Фото: 1. VOLKSGYM K17İ+. Смартфоны

VOLKSGYM K17İ+

Hazırki qiymәt
1469.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1469.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 28.08.2019, 10:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

  • İstifadәçinin maksimal çәkisi: 130 kq Sürәt: 1.0-18.0 km/s Motor: 3.0 HP Qaçış lentinin ölçüsü: 126 x 45 sm Trenajorun ölçüsü: 180 x 80 x 33 sm Monitor: LCD ekran; Vaxt, sürәt, mәsafә, kalori, nәbz, proqram Stereo-sistem: MP3/USB/Hi-fi Audio

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı