Лот: 12632596. Фото: 1. VolksGYM D-408. Смартфоны

VolksGYM D-408

Hazırki qiymәt
880.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
880.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 150 kq
Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı: 20
Trenajorun ölçüsü: 116 x 60 x 163 sm
Monitor göstәricilәri:Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt
Zәmanәt: 6 ay

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı