Лот: 12632596. Фото: 1. Villa. Смартфоны

Villa

Hazırki qiymәt
50000.00 AZN
Blitz-qiymәt
80000.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
50000.00 AZN   
Hәrrac bitib
Lәnkәran xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Ev Lәnkәran şәhәrindә Lerik yolunun üstündә yerlәşir

İçindәkilәrnen satılır, tam şәkillәri vatsapda göndәrәrәm 

Ciddi insanlar әlaqә saxlasın... 

Tәhvil şәrtlәri

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı