TYESS Libas - 19SS0TJ4913

Лот: 12632596. Фото: 1. TYESS Libas  - 19SS0TJ4913. Смартфоны

TYESS Libas - 19SS0TJ4913

Hazırki qiymәt
140.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
140.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 15:25
Bakı xәritәdә
+(994) 50 263-23-49 

Lotun tәsviri

19SS0TJ4913 DRESS


Әziz Әliyev 5

050 291-21-09

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edinyuxarı