Tom Yam dәniz mәhsulları ilә

Лот: 12632596. Фото: 1. Tom Yam dәniz mәhsulları ilә. Смартфоны

Tom Yam dәniz mәhsulları ilә

Hazırki qiymәt
10.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
10.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:40
Bakı xәritәdә
+(994) 50 291-21-03 

Lotun tәsviri

Tәrlan Әliyarbәyov küç.,14 (Fәvvarәlәr meydanı)
Çatdırılma 2 AZN

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı