Televizor arxalığı

Лот: 12632596. Фото: 1. Televizor arxalığı. Смартфоны

Televizor arxalığı

Hazırki qiymәt
185.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
185.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 21.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 77 578-79-40 

Lotun tәsviri

Televizor arxalığı 1 kv. metri - 185 azn


Gördüyünüz mebel öz әl işimizdir. İstәnilәn növ mebel sifarişi qәbul olunur. 
Әlaqә saxlaya bilәrsiniz.


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı