Televizor altlığı

Лот: 12632596. Фото: 1. Televizor altlığı. Смартфоны

Televizor altlığı

Hazırki qiymәt
550.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
550.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 11.07.2019, 13:04
Bakı xәritәdә
+(994) 77 578-79-40 

Lotun tәsviri

Gördüyünüz mebel öz әl işimizdir. İstәnilәn növ mebel sifarişi qәbul olunur. 
Әlaqә saxlaya bilәrsiniz.

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı