Лот: 12632596. Фото: 1. ROSE. Смартфоны

ROSE

Hazırki qiymәt
0 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Yerlәşdirilmә tarixi 18.10.2019, 11:12
Bakı xәritәdә
+(994) 55 254-84-80 

Lotun tәsviri

“IDEAL OFFICE” MMC-nin peşakar vә tәcrübәli komandası 10 ildәn artıq tәcrübәsindәn yararlanaraq, biznes mәkanlarının interyer layihәlәndirilmәsi üzrә vә istәnilәn mәkanın rahat, erqonomik, müasir tәlәblәrә uyğun mebellәrlә tәminatı sahәsindә ixtisaslaşıb. Hәyata keçirtdiyimiz layihәlәrdә iş mәkanlarında ehtiyac duyulan rahatlığın, işgüzar mühitin vә yüksәk imicin yaradılmasında yardımçı olmağımız Sizlәr ilә tәrәfdaşlığımızı daimi edir.

 “İDEAL OFFİCE“ – ofisiniz üçün hәr şey...

Telefon: (+99412)488-05-49
Mobil:    (+99455)254-84-80 (WhatsApp)
E-mail:   [email protected]
Web:      www.idealoffice.az


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı