Qәdimi üzük "Moruq"

Лот: 12632596. Фото: 1. Qәdimi üzük

Qәdimi üzük "Moruq"

Hazırki qiymәt
750.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
750.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (08.08.2020, 13:50)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Qәdimi üzük "Moruq" E zavodu 1960il 583prob 4.7qram 0.60sot Sibir brilliant

Tәhvil şәrtlәri

Emerald Antiques

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı