Qәdimi Tibet dәsti Agat ve emal ilә bezenilib Istehsal 50 ci il

Лот: 12632596. Фото: 1. Qәdimi Tibet dәsti Agat ve emal ilә bezenilib Istehsal 50 ci il. Смартфоны

Qәdimi Tibet dәsti Agat ve emal ilә bezenilib Istehsal 50 ci il

Hazırki qiymәt
40.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
40.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (08.08.2020, 13:50)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Qәdimi Tibet dәsti Agat ve emal ilә bezenilib Istehsal 50 ci il


Tәhvil şәrtlәri

Emerald Antiques

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı