Qәdimi gümüş broj Gorniy

Лот: 12632596. Фото: 1. Qәdimi gümüş broj Gorniy. Смартфоны

Qәdimi gümüş broj Gorniy

Hazırki qiymәt
50.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
50.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (08.08.2020, 13:50)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Qәdimi gümüş broj Gorniy xrustala bezenilib Istehsal Ingil tәrә 80 ci ilde alinib

Tәhvil şәrtlәri

Emerald Antiques

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı