Qәdimi çay 6 person serviz

Лот: 12632596. Фото: 1. Qәdimi çay 6 person serviz. Смартфоны

Qәdimi çay 6 person serviz

Hazırki qiymәt
1200.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1200.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (08.08.2020, 13:50)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Qәdimi çay 6 person serviz GDR Reichenbach "Filarmoniya" ideal tam dest 30 predmet Nazik farfor el işi
Istehsal Germaniya 1970 ci il

Tәhvil şәrtlәri

Emerald Antiques

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı