Qәdimi böyük broj

Лот: 12632596. Фото: 1. Qәdimi böyük broj. Смартфоны

Qәdimi böyük broj

Hazırki qiymәt
60.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
60.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (08.08.2020, 13:50)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Qәdimi böyük broj 24k ag qızıl suya salınıb Zumrud, çәhrayı topaz, pişik göz, rauxtopaz daşlarla bezenilib Istehsal Ingil tәrә 70ci il

Tәhvil şәrtlәri

Emerald Antiques

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı