Qәdimi 1970il İngiltәrә 925 prob üzük Sapfir ve fianit daşı

Лот: 12632596. Фото: 1. Qәdimi 1970il İngiltәrә 925 prob üzük Sapfir ve fianit daşı. Смартфоны

Qәdimi 1970il İngiltәrә 925 prob üzük Sapfir ve fianit daşı

Hazırki qiymәt
40.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
40.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (08.08.2020, 13:50)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Qәdimi 1970il İngiltәrә 925 prob üzük Sapfir ve fianit daşı


Tәhvil şәrtlәri

Emerald Antiques

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı