Лот: 12632596. Фото: 1. Qaz. Смартфоны

Qaz

Hazırki qiymәt
189.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
189.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 21.11.2020, 23:04
Bakı xәritәdә
+(994) 55 543-44-78 

Lotun tәsviri

Tam kart, Birkartla da Nağd qiymәtinә әldә edә bilәrsiz
(Real almayanlar narahat etmәsin)
Sifariş vә Әtraflı mәlumat üçün Whatsapdan әlaqә saxlayın

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı