Лот: 12632596. Фото: 1. Planet set 32 әdәd. Смартфоны

Planet set 32 әdәd

Hazırki qiymәt
45.00 AZN
Blitz-qiymәt
59.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
45.00 AZN   
Hәrrac bitib
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Kaliforniya Maki - 4 әdәd
Filadelfiya Maki - 4 әdәd
Unagi Oniqara Maki - 4 әdәd
Unagi Maki - 4 әdәd
Planet Maki - 4 әdәd
Syake Maki - 4 әdәd
Amadzu Ebi - 2 әdәd
Syake suşi - 2 әdәd
Syake Karay - 2 әdәd
Ebi Karay - 2 әdәd
Tәrlan Әliyarbәyov küç.,14 (Fәvvarәlәr meydanı)
Çatdırılma 2 AZN

Tәhvil şәrtlәri

Tәrlan Әliyarbәyov küç.,14 (Fәvvarәlәr meydanı) Catdırılma 2 AZN

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı