❖Nәzarәt kameralarının quraşdırılması ☎ 055 895 69 96❖

Лот: 12632596. Фото: 1. ❖Nәzarәt kameralarının quraşdırılması ☎ 055 895 69 96❖. Смартфоны

❖Nәzarәt kameralarının quraşdırılması ☎ 055 895 69 96❖

Hazırki qiymәt
35.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
35.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 14.08.2019, 12:56
Bakı xәritәdә
+(994) 55 895-69-96 

Lotun tәsviri

Nәzarәt kameralarının quraşdırılması 055 895 69 96

Tәhlükәsizlik kameralarının ev şәraitindә yerlәşdirilmәsi oğru vә pis niyyәtli insanlardan qorunmanın әn әlverişli vәsaitdir. Mağaza, ofis, bir sıra digәr idarәlәrdә isә tәhlükәsizlik kameralarının quraşdırılması nәinki tәhlükәsizliyin qorunması, hәmçinin içşilәrә nәzarәt etmәyin әn yaxşı üsuludur. Belә ki, bu ümumilikdә biznesin inkişafına bir tәkan ola bilәr. Biz keyfiyyәtli tәhlükәsizlik kameralarının geniş seçimini tәklif edirik.

Tәhlükәsizlik texnikasına zәmanәt verilir. Bu müddәt әrzindә texniki servis pulsuzdur.

Azerbaycanin istenilen bolgesinde xidmet gosteririk. 

(012) 480 35 17

(055) 895 69 96

Nigar Efendiyeva 

[email protected]

[email protected]

               


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı