Лот: 12632596. Фото: 1. Nurtex 5521. Смартфоны

Nurtex 5521

Hazırki qiymәt
29.50 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
29.50 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 05.05.2020, 18:12
Bakı xәritәdә
+(994) 70 477-44-27 

Lotun tәsviri

Nurtex 5521

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları




yuxarı