Лот: 12632596. Фото: 1. NordicTrack GX 4.4 Pro. Смартфоны

NordicTrack GX 4.4 Pro

Hazırki qiymәt
1949.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1949.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 31.08.2019, 15:43
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

NordicTrack GX 4.4 Pro Maksimal istifadәçi çәkisi: 135 kq Yüklәnmә sәviyyәlәrinin miqdarı: 24 *AutoBreeze Workout Fan *ikili sәsgüclәndiricilәr *İFit Coach *Su qabı üçün dayaq *SMR™ sәssiz yüklәnmә

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı