Лот: 12632596. Фото: 1. Nordic Track ACT Commercial. Смартфоны

Nordic Track ACT Commercial

Hazırki qiymәt
3399.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
3399.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 28.08.2019, 10:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi:135 kq Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı:24 Trenajorun ölçüsü:165 x 81 x 162 sm Çәki:105 kq Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt Әlavә funksiyalar: AUTOBREEZE™ WORKOUT FAN,IFIT® BLUETOOTH®,AUX,Sәsgüclәndiricilәr

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı