Лот: 12632596. Фото: 1. NOKIA 6700 OLD. Смартфоны

NOKIA 6700 OLD

Hazırki qiymәt
40.00 AZN
Blitz-qiymәt
50.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
40.00 AZN   
Blitz-qiymәt
50.00 AZN
Hәrracın bitmәsinә qalıb (20.06.2019, 11:05)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Ishlanmish telefon ucuz

Tәhvil şәrtlәri

Shaharda

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı