NEBBATİ Şort - 19SS0NB3128

Лот: 12632596. Фото: 1. NEBBATİ Şort - 19SS0NB3128. Смартфоны

NEBBATİ Şort - 19SS0NB3128

Hazırki qiymәt
62.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
62.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 04.09.2019, 12:44
Bakı xәritәdә
+(994) 50 263-23-49 

Lotun tәsviri

19SS0NB3128 SHORTSӘziz Әliyev 5

050 291-21-09

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edinyuxarı