Mehdiabad qәsәbәsindә Torpaq sahәsi

Лот: 12632596. Фото: 1. Mehdiabad qәsәbәsindә Torpaq sahәsi. Смартфоны

Mehdiabad qәsәbәsindә Torpaq sahәsi

Hazırki qiymәt
300000.00 AZN
Blitz-qiymәt
320000.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
300000.00 AZN   
Hәrrac bitib
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Mehdiabad qәsәbәsindә yerlәşәn hündürmәrtәbәli binaların tam yanında 27 sot torpaq sahәsini tәcili satıram.senedleri Çıxarış kupca.

Tәhvil şәrtlәri

Alqı satqı müqavilәsi әsasında tam tehvil

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı