Masa vә oturacaq

Лот: 12632596. Фото: 1. Masa vә oturacaq. Смартфоны

Masa vә oturacaq

Hazırki qiymәt
230.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
230.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 21.10.2019, 11:49
Bakı xәritәdә
+(994) 77 578-79-40 

Lotun tәsviri

Masa vә oturacaq - biri 230 azn


Gördüyünüz mebel öz әl işimizdir. İstәnilәn növ mebel sifarişi qәbul olunur. 

Әlaqә saxlaya bilәrsiniz.


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı