Лот: 12632596. Фото: 1. Marka. Смартфоны

Marka

Hazırki qiymәt
50.00 AZN
Blitz-qiymәt
100.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
50.00 AZN   
Blitz-qiymәt
100.00 AZN
Hәrracın bitmәsinә qalıb (17.09.2019, 08:44)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Şәxsi kolleksiyada qorunub, ideal veziyyetde, 360 eded

Tәhvil şәrtlәri

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı