Лот: 12632596. Фото: 1. M-Audio BX8 Carbon. Смартфоны

M-Audio BX8 Carbon

Hazırki qiymәt
1600.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
1600.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:37
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

Studiya üçün monitor 2 poloslu.
LF drayver: 8 düymlük (203 mm) әyri Kevlar diffuzoru, yüksәk temperaturlu sәs qıvrımları vә sönәn rezin örtüklü, maqnitlә qorunan
HF drayver: 1.25 düym (32 mm) tәbii ipәkdәn hazırlanmış maqnitlә qorunan günbәz
Tezliyә reaksiya: 38 Hz - 22 kHz
Krossover tezliyi: 2.2 kHz
Bass güclәndiricisi: Güc 70 W
RF güclәndiricisi: 60 Vt güc
Sәs-küy nisbәtinә siqnal:> 100 dB, tipik A ölçülü
Giriş bağlayıcıları:
1 x XLR balanslı giriş bağlayıcısı
1 x TRS balanslı / balanssız giriş yuvası

Polarite: girişdә müsbәt bir siqnal + bas konusunun yerdәyişmәsinә sәbәb olur
Giriş empedansı: 20 kOhm balanslı, 10 kOhm balanssızdır
Giriş hәssaslığı: 85 mV çәhrayı sәs-küyün bir giriş siqnalı, sәs sәviyyәsini maksimum dәrәcәdә idarәetmә ilә 1 m-dә 90 dBA sәviyyәsindә bir sәs sәsi sәviyyәsini tәmin edir
Mühafizә: radio tezliyinә müdaxilә, çıxış cәrәyanının mәhdudlaşdırılması, aşırı ısınma, keçid / söndürmә, subsonik filtr, xarici elektrik sigortası.
Göstәrici: arxa paneldә yanma / söndürmә göstәricisi
Güc tәlәblәri: 115 V ~ 50/60 Hz, 230 V ~ 50/60 Hz vә ya 100 V ~ 50/60 Hz üçün fabrik parametrlәri
Kabinet: Yüksәk akustik performansa malik Vinil MDF
Ölçüsü: (hündürlük x en x dәrinlik): 15 "x 10" x 12 ", 381 mm x 254 mm x 305 mm
Çәki (qablaşdırılmamış): 26.4 funt., 12 kq.


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı