Лот: 12632596. Фото: 1. M-Audio BX5 Carbon. Смартфоны

M-Audio BX5 Carbon

Hazırki qiymәt
820.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
820.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:37
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

Studiya üçün monitor 2 poloslu.
LF drayveri: 5 düymlük (127 mm) әyri Kevlar diffuzoru, yüksәk temperaturlu sәs qıvrımları vә sönәn rezin örtüklü. Maqnetik olaraq qorunur
HF drayveri: 1 düymlük (25 mm) tәbii ipәkdәn hazırlanmış maqnitlә qorunan günbәz
Tezliyә cavab: 56 Hz - 22 kHz
Krossover tezliyi: 2.8 kHz
Woofer gücü: 40 W
RF güc güclәndiricisi: 30 W
Sәs-küy nisbәtinә siqnal: 100 dB, tipik A ağırdır
Giriş bağlayıcıları:
1 x XLR balanslı giriş bağlayıcısı
1 x TRS balanslı / balanssız giriş yuvası

Polarite: girişdә müsbәt bir siqnal + bas konusunun yerdәyişmәsinә sәbәb olur
Giriş empedansı: 20 kOhm balanslı, 10 kOhm balanssızdır
Giriş hәssaslığı: 85 mV çәhrayı sәs-küy girişi, maksimum hәcm nәzarәti ilә 1 m mәsafәdә 90 dBA çıxış sәs sәviyyәsini tәmin edir
Mühafizә: radio tezliyinә müdaxilә, çıxış cәrәyanının mәhdudlaşdırılması, aşırı ısınma, keçid / söndürmә, subsonik filtr, xarici elektrik sigortası.
Göstәrici: arxa paneldә yanma / söndürmә göstәricisi
Güc tәlәblәri: 115 V ~ 50/60 Hz, 230 V ~ 50/60 Hz vә ya 100 V ~ 50/60 Hz üçün fabrik parametrlәri
Kabinet: Yüksәk akustik performansa malik Vinil MDF
Ölçü (hündürlük x en x dәrinlik): 9.8 "x 6.9" x 7.9 ", 250 mm x 176 mm x 200 mm
Çәki (qablaşdırılmamış): 11 funt, 5.0 kq *


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı