Лот: 12632596. Фото: 1. Künc divan. Смартфоны

Künc divan

Hazırki qiymәt
240.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
240.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 11.09.2019, 12:19
Bakı xәritәdә
+(994) 77 578-79-40 

Lotun tәsviri

Künc divan - 1 metr 240 azn. İstәdiyiniz ölçüdә sifariş edә bilәrsiniz.

Gördüyünüz mebel öz әl işimizdir. İstәnilәn növ mebel sifarişi qәbul olunur. 
Әlaqә saxlaya bilәrsiniz.


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları




yuxarı