Кожаные туфли с открытым носом (made in Turkey)

Лот: 12632596. Фото: 1. Кожаные туфли с открытым носом (made in Turkey). Смартфоны

Кожаные туфли с открытым носом (made in Turkey)

Hazırki qiymәt
26.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
26.00 AZN   
Hәrrac bitib
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Продаю кожаные туфли с открытым носом (Турция). Почти новые, всего лишь 2 раза надела.

На свадьбу один раз и на одно мероприятие.

Размер 37-ой. Цена - 28 ман. (можно договорится)

Брала со скидкой и продаю не дорого.


Tәhvil şәrtlәri

по договору

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı