Лот: 12632596. Фото: 1. kombi Vanward. Смартфоны

kombi Vanward

Hazırki qiymәt
646.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
646.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 03.08.2019, 16:38
Bakı xәritәdә
+(994) 77 271-60-04 

Lotun tәsviri

KOMBi
VANWARD - made in China

Hәdiyyәli Vanward kombilәri
Vanward  24 kw 2 esenjorlu - 650 manat
Vanward 30 kw 2 esenjorlu – 723 manat

Vanward kombilәrinin içindәki
Genlәşmә çәni “Zilmet” firmasıdır(İtaliya)
“Zilmet” Website:http://zilmetusa.com

Dövriyyә nasosu “Grundfos”firmasıdır (Almaniya)
“Grundfos” Website:https://www.grundfos.com

Әmniyyәt ventili “Caleffi” firmasıdır( Italiya)
“Caleffi” Website:https://www.caleffi.com/russia/ru

Vanward website:
http://www.vanward.cc/wall-hung-gas-boiler-p-990.html

“Vanward” kombisinin istehsalat zavodu bu linkdәdir:
Linke daxil olub baxa bilәrsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=wqqX2vLifgQ

Kombi servisi Euroclima şirkәtidir(Immergasdır).
Servis tәrәfindәn kombi işә salınıb zәmanәt verilmәsi pulsuzdur (PUSK)
Servis tәrәfindәn iki il zәmanәt verilir.
Çinin zavod malıdır.
instagram sәhifәmiz:
kombi_evi_immergas_navien 

Euroclima şirkәtinin rәsmi satış mәrkәzi:
Bakı şәhәri,Nәriman Nәrimanov rayonu Ceyhun Hacıbәyli 176 A
Nömrәdә Whatsapp var vә aktivdir
Qeyd:
Vanward kombisi alana kombi set hәdiyyә verilir!

Vanward (vanvard  vanvar)
immergas  (imergas imergaz immergaz imirgaz imirgas)


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı