Лот: 12632596. Фото: 1. Kombi Immergas. Смартфоны

Kombi Immergas

Hazırki qiymәt
900.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
900.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 02.08.2019, 12:38
Bakı xәritәdә
+(994) 77 271-60-04 

Lotun tәsviri

Kombi
Immergas – made in İtaly
Eolo Star 24 kw (1) – 900 manat
Eolo Mythos 24 kw (2) – 970 manat
Mini Eolo 28 kw (2) – 1190 manat
Major Eolo 32 kw (2) – 1290 manat

Servis tәrәfindәn kombi işә salınıb zәmanәt verilmәsi pulsuzdur.
Servis tәrәfindәn kombiyә 2 (iki) il zәmanәt verilir.
Hәm servis hәm dә kombilәr Euroclima şirkәtinә mәxsusdur
Euroclima şirkәtinin rәsmi satış mәrkәzi:
Baki şәhәri Nәriman Nәrimanov rayonu Ceyhun Hacıbәyli 176 A
Nömrәdә whatsapp var vә aktivdir
instagram sehifәmiz:
kombi_evi_immergas_navien

Immergas (imergas  imergaz  imirgas imirgaz imerigas imerigaz)


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı