Jedel M20 әlavә rәngli işıqları ilә 1000 DPI

Лот: 12632596. Фото: 1. Jedel M20 әlavә rәngli işıqları ilә 1000 DPI. Смартфоны

Jedel M20 әlavә rәngli işıqları ilә 1000 DPI

Hazırki qiymәt
8.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
8.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (16.10.2019, 11:34)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

 İstәnilәn malın çatdırılması mümkündür. 50 azn-dәn yuxarı alış edәnlәr üçün çatdırılma ödәnişsizdir.


Tәhvil şәrtlәri

50 manatdan yuxarı alış üçün çatdırılma pulsuzdur.

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı