Jedel GM-910 Dәyişәn Rәngli işıqları vә әlavә düymәlәri ilә 2400 DPI

Лот: 12632596. Фото: 1. Jedel GM-910 Dәyişәn Rәngli işıqları vә әlavә düymәlәri ilә 2400 DPI. Смартфоны

Jedel GM-910 Dәyişәn Rәngli işıqları vә әlavә düymәlәri ilә 2400 DPI

Hazırki qiymәt
13.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
13.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 09.10.2019, 11:34
Bakı xәritәdә
+(994) 70 868-48-33 

Lotun tәsviri

Ünvanimız: Binәqәdi r, M.Rәsulzadә qәs, S.Bәhlulzadә küçәsi Technozone aksesuarlar dükanı. Bazarstorstor mağazasının yanı. İstәnilәn malın çatdırılması mümkündür. 50 azn-dәn yuxarı alış edәnlәr üçün çatdırılma ödәnişsizdir.


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı