Güzgü vә masa

Лот: 12632596. Фото: 1. Güzgü vә masa. Смартфоны

Güzgü vә masa

Hazırki qiymәt
950.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
950.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 14.08.2019, 12:01
Bakı xәritәdә
+(994) 77 578-79-40 

Lotun tәsviri

Güzgü - 550 azn
Masa - 400 azn
Hәr ikisini ayrılıqda sifariş edә bilәrsiniz. İstәnilәn ölçüdә hazırlayırıq.

Gördüyünüz mebel öz әl işimizdir. İstәnilәn növ mebel sifarişi qәbul olunur. 
Әlaqә saxlaya bilәrsiniz.

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı