Лот: 12632596. Фото: 1. GREEN HİLL J28+. Смартфоны

GREEN HİLL J28+

Hazırki qiymәt
969.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
969.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 28.08.2019, 10:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

Motor: 1.75 HP Maksimal istifadәçi çәkisi: 100 kq Sürәt: 1-14 km/h Qaçış lentinin ölçülәri: 123 x 42 sm Motorla meyllәndirmә: 15 % Әlavә funksiyalar: Vibromasajor,Pres üçün dayaq , MP3 input

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı