Лот: 12632596. Фото: 1. Green Hill GMB-112. Смартфоны

Green Hill GMB-112

Hazırki qiymәt
349.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
349.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 100 kq Trenajorun ölçüsü: 78.5 x 55 x 129 sm Trenajorun çәkisi: 19 kq Yüklәnmә sәviyyәsinin miqdarı: 8 Monitor: Vaxt,Sürәt,Kalori,Mәsafә,Nәbz

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı