Лот: 12632596. Фото: 1. Green Hill ET-60S. Смартфоны

Green Hill ET-60S

Hazırki qiymәt
520.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
520.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 31.08.2019, 15:44
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 130 kq Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı: 8 Trenajorun ölçüsü: 158 x 62 x 140 sm Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı