Generator SDMO Perform 3000

Лот: 12632596. Фото: 1. Generator SDMO Perform 3000. Смартфоны

Generator SDMO Perform 3000

Hazırki qiymәt
1492.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1492.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 15.05.2020, 14:09
Bakı xәritәdә
+(994) 55 206-37-01 

Lotun tәsviri

Generator SDMO Perform 3000.....

İstehsalçı.........................................................................SDMO

Yanacaq çәnin hәcmi....................................................3.8 l

İstifadә edilәn yanacağın növü..................................Benzin

Gәrginlik.........................................................................220 v

Tezlik...............................................................................50 Hz

İstehsalçı ölkә................................................................Fransa

Zәmanәt.........................................................................1 il..

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı